Progi podatkowe 2021/2022

Progi podatkowe to coś, co niezwykle interesuje wszystkich składających zeznanie roczne PIT-37. To właśnie od tego, w którym progu podatkowym znajdują się dochody zależy, ile będzie wynosił podatek, który trzeba zapłacić Urzędowi Skarbowemu. Jest to więc stawka podatku (19 lub 32%), obowiązująca do rozliczenia podatku dochodowego, który trzeba zapłacić i zależna jest od wysokości podstawy opodatkowania za przychody w ubiegłym roku podatkowym. Jakie progi podatkowe obowiązywały w 2021 roku? Jak Polski Ład wpłynął na progi podatkowe?

Progi podatkowe w 2021 roku

Składając rozliczenie za 2021 rok, należy wziąć pod uwagę progi podatkowe, które obowiązywały w tym roku. Jest to tzw. podatek liniowy, który zależny jest od kwoty uzyskanego dochodu:

• pierwszy próg podatkowy – do 85 528 zł

• drugi próg podatkowy – powyżej 85 528 zł.

W pierwszym progu podatkowym podatek wynosi 17% dochodu, ale od kwoty można odjąć ulgi. W drugim progu podatkowym trzeba zapłacić 32% podatku od kwoty powyżej pierwszego progu.

Dla najlepiej zarabiających ustanowiony jest jeszcze trzeci próg podatkowy, czyli podatek solidarnościowy. Osoby, których z wszystkich źródeł dochód przekroczył 1 000 000 złotych, musza od nadwyżki zapłacić dodatkowe 4%. Tak więc, jeśli ktoś zarobił 1 500 000, to od 500 000 zł trzeba zapłacić dodatkowe 4% (20 000 zł). Wymaga to złożenia dodatkowej deklaracji DSF 1, który należy złożyć do końca kwietnia, a w 2022 roku do 2 maja.

Polski Ład – progi podatkowe 2022

Wprowadzenie Polskiego Ładu przyniosło wiele zmian w sposobie rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Zmianie uległa przede wszystkim kwota wolna od podatku oraz progi podatkowe, które będą obowiązywać w 2022 roku, a więc będą miały zastosowanie przy składaniu deklaracji za 2023 rok. Pierwszy próg podatkowy został podniesiony do 120 000 zł. Jak wspomniano wcześniej, zmianie uległa również kwota wolna od podatku, która w 2021 roku wynosiła 8 000 zł, a od 2022 została podniesiona do 30 000 zł. To oznacza, że osoby zarabiające mniej niż 30 000 zł w ogóle nie zapłacą podatku. Warto też pamiętać, że z podatku dochodowego zwolnione są osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, niezależnie od wysokości ich zarobków.

Wspólne zeznanie roczne PIT

Stawkę opodatkowania można obniżyć, rozliczając się wspólnie z małżonkiem. Jest to możliwe, dzięki temu, że przy wspólnym rozliczeniu PIT, dochody obojga małżonków są sumowane i dzielone na pół. Od tej kwoty zależy próg podatkowy, co oznacza, że jeśli jeden małżonek przekracza pierwszy próg podatkowy, a drugi nie zarobił nic lub dużo niższą kwotę, to średnia ich dochodu nie przekroczy pierwszego progu podatkowego. Niestety w sytuacji, gdy obydwoje małżonków zarabia więcej niż 85 528 zł, to od nadwyżki będzie trzeba zapłacić 32% podatku dochodowego. Oczywiście ostateczną kwotę podatku można obniżyć, stosując ulgi i odliczając darowizny przekazane na organizacje pożytku publicznego w poprzednim roku podatkowym. Jednak kwota darowizn nie może przekroczyć 6% uzyskanego dochodu.